در حال بارگزاری....
دانلود

طرز کار استارتر

طرز کار استارتر بسیاری از وسایل نقله شبیه به یکدیگر می باشد. استارتر وسایل سنگین همانند تراکتور و یا کمباین نیز از این قاعده پیروی می کنند.