در حال بارگزاری....
دانلود

حکیم ارد بزرگ و راز نزدیکی مردم ایران و افغانستان

حکیم ارد بزرگ از دلایل نزدیکی مردم ایران و افغانستان می گوید، فیلسوف مطرح و جهانی کشورمان در این ویدئو درباره اشتراکات تاریخی مردم ایران و افغانستان می گوید از دوستی که به درازای تاریخ قدمت دارد حکیم بزرگ از استعمار پیر، بیزاری می جوید و می گوید کشورهای پاکستان، هند و چین، هیچگاه نمی توانند جای ایران را در بین مردم افغانستان پر کنند. این ویدئو نیز کاریست از غزاله شرکا مستند ساز و کارگردان ایرانی.