در حال بارگزاری....
دانلود

آیا ما واقعا می توانیم در مریخ زندگی کنیم؟

مریخ سرد، قرمز و بدون حیات است ولی زمانی مثل زمین، پوشیده از دریاچه ها و رودخانه های روان بود. حتی هر روزِ مریخ، ۲۴ ساعت و ۳۷ دقیقه بود. آیا در حالی که همه در مورد ماموریت های با سرنشین به مریخ صحبت می کنند ما واقعاً می توانیم سیاره سرخ را برای انسان ها قابل سکونت کنیم؟


مطالب پیشنهادی