در حال بارگزاری....
دانلود

گروه موزیک شهرستان دماوند فاطمیه دوم سال ٩۴ اجرای ریتم

شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ایام فاطمیه دوم سال ۱٣٩۴ اجرای ترومپت گروهی با ریتم در بام مسجد الرضا گیلاوند (دماوند) اجرای ترومپت توسط آقایان: مجتبی میرزا علی - سجاد صداقت و محمد جواد غلامی - دمام زنان :محمد خلیلی فر و مجتبی سهرابزاده سنج بندری : امین دادی