در حال بارگزاری....
دانلود

دریاچه اوان الموت قزوین

دریاچه اوان در استان قزوین و در منطقه معروف الموت قرار دارد.
دریاچه اوان ۸۹اُمین اثر طبیعی است که توسط سازمان میراث فرهنگی در ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ در فهرست میراث طبیعی ایران قرار گرفت.