در حال بارگزاری....
دانلود

انرژیهای تجدید پذیر(معرفی 5منبع ازمهترین منابع به زبان ساده)

دراین کلیپ که به زبان انگلیسی آماده شده واز سایت ehow.com اقتباس شده به معرفی انرژیهای زمین گرمایی، بادی، خورشیدی، بایومس وهیدروالکتریک پرداخته شده است.
به نظرشمابهترین ودرآمدزاترین نوع انرژیهای تجدید پذیر وسالم کدامیک میتونه باشه؟مخصوصا واسه کشور خودمون(حتی ازمنابع بیان نشده دراین کلیپ)