در حال بارگزاری....
دانلود

هود لنز

یك هود لنز خوب می تواند به راحتی از ایجاد درخشندگی نور غیر مستقیمی كه در زاویه دید قرار ندارد مانع شود.
www.negahshop.com
ارائه کننده تجهیزات تخصصی عکاسی