در حال بارگزاری....
دانلود

اولین فرودگاه خورشیدی جهان

مهر// اولین فرودگاه تمام خورشیدی جهان در هند ساخته شده است. ساخت این نیروگاه هزینه ای بالغ بر ۱۰ میلیون دلار داشته است. نیروگاه این فرودگاه توانایی برق رسانی به ۱۰ هزار منزل را خواهد داشت.مساحت این فرودگاه حدود 45هکتار است و بیش از ۴۶ هزار پنل خورشیدی فتوولتائیک دارد.
http://www.mehrnews.com/news/2890494


مطالب پیشنهادی