در حال بارگزاری....
دانلود

خدمات خوب ایران در مرز شلمچه جهت سهولت زائران اربعین؟؟؟

متاسفانه مدیریت در مرز شلمچه اصلا مناسب یک ایرانی نبود. و مایه شرم مسئولین ایرانی باید باشد.ولی جا دارد از احساس وظیفه سرباز انتظامی تشکر کرد.


مطالب پیشنهادی