در حال بارگزاری....
دانلود

سفر به شیراز

نام شیراز در کتاب ها و اسناد تاریخی، تحت نام های مختلفی نظیر «تیرازیس»، «شیرازیس» و «شیراز» به ثبت رسیده است. محل اولیهٔ این شهر در محل قلعهٔ ابونصر بوده است...