در حال بارگزاری....
دانلود

اسیدپاشی درقالب نمایش

دراین ویدیو به موضوع اسیدپاشی وقربانیان آن درجامعه که یک معضل اجتماعی ،فرهنگی است در قالب یک تیاتر نمایشی پرداخته ایم.


17 دی 97
مطالب پیشنهادی