در حال بارگزاری....
دانلود

اسیدپاشی درقالب نمایش

دراین ویدیو به موضوع اسیدپاشی وقربانیان آن درجامعه که یک معضل اجتماعی ،فرهنگی است در قالب یک تیاتر نمایشی پرداخته ایم.


17 دی 97