در حال بارگزاری....
دانلود

اسارت تروریست های داعش به دست نیروهای مردمی

نیروهای «شهید صدر اول» یکی از گرو ه های زیرمجموعه نیروهای بسیج مردمی موفق شدند، قاضی شرعی داعش در منطقه الیوسفیه در جنوب بغداد را دستگیر کنند. این نیروها با صدور بیانیه ای اعلام کردند: محمود القرغولی قاضی شرعی داعش در جنوب بغداد را با چندین همراهش دستگیر کرده اند.نیروهای شهید صدر اول از مهمترین نیروهای بسیج مردمی هستند که دو روز پیش نیز، شماری از تکفیری های داعش را در شمال سامرا دستگیر کرده بودند.