در حال بارگزاری....
دانلود

سرود بسیار زیبای فارسی از گروه سرود نعمان بن ثابت

گروه سرود نعمان بن ثابت از حوزه علمیه بدر العلوم زاهدان تقدیم میکند
این سرود در مسابقات سرود وسخنرانی دارالعلوم مکی زاهدان اجرا شد ومقام اول رو کسب کرد