در حال بارگزاری....
دانلود

دمو تبدیلات وفیلترهای حوزه فرکانس پردازش تصویر-بخش چهار

مدرس: سید مصطفی کلامی هریس
کلمات کلیدی: Band-Pass Filtering, Butterworth, Digital Image Processing, Frequency Response, High-Pass Filtering, Image Processing, Low-Pass Filtering, بهبود تصویر, بهبود کیفیت تصویر, تبدیلات فوریه, تبدیلات فوریه و ارتباط آن‌ با تبدیلات مکانی
برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrimg9105ef