در حال بارگزاری....
دانلود

حرکت جلو بازو، دست جمع، ایستاده با هالتر

گروه عضلانی اصلی: دو سر بازویی
نوع تمرین: قدرتی
مکانیزم حرکت: تفکیکی
تجهیزات: هالتر
سطح دشواری حرکت: مبتدی