در حال بارگزاری....
دانلود

بی کفایتی حسن روحانی-دکتر حسن عباسی

دکتر حسن عباسی در دانشگاه قم در جمع اساتید و دانشجویان علوم سیاسی که یکی از سخنرانی جنجالی ایشان با موضوع امنیت ملی(تحلیل و بررسی بحران عراق و سیاست خارجی) ایراد شده است که دکتر حسن عباسی انتقاد های شدید به حکومت میکنند که جای ذکر است انتقاد های شدید ایشان سانسور شده است که اکثر شخصیت های سیاسی از جمله آقای حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی رو مورد انتقاد قرار دادن


مطالب پیشنهادی