در حال بارگزاری....
دانلود

خبر21 شبکه یک -دکتر گویا - شیوع انفولانزا

مصاحبه تلفنی با دکتر گویا رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت