در حال بارگزاری....
دانلود

موسیقی هندوستان در جشن هنر شیراز

نوازندگی سیتار توسط راوی شانکار (Ravi Shankar) موسیقیدان و آهنگساز هندی در جشن هنر شیراز؛ باغ حافظیه.