در حال بارگزاری....
دانلود

قسمت چهارم: راه اندازی سیستم گرمایش از کف نیوپایپ

سیستم های گرمایش از کف قابلیت اتصال به انواع منابع تأمین کننده حرارتی از قبیل انواع پکیج ها و موتورخانه را دارا می باشند. در این فیلم نکات راه اندازی اولیه سیستم و اتصال به پکیج های گرمایشی و نکات کاربردی را مشاهده می کنید.