در حال بارگزاری....
دانلود

گفتگوی تلفنی با رییس سازمان خصوصی سازی

شبکه یک- 18 اسفند 93- 19:00| امروز برای دومین بار هیچ گونه پاکتی به دست سازمان خصوصی سازی نرسید و واگذاری سرخابی ها همانند سال های گذشته در سال 93 نیز ناکام ماند.