در حال بارگزاری....
دانلود

هلاکت سرکرده الجزایری گروه تروریستی جندالشام در حمص

در جریان عملیات اطلاعاتی و امنیتی ارتش سوریه در منطقه الحصن در نزدیکی مرزهای لبنان سرکرده و فرمانده نظامی الجزایری گروه تروریستی جند الشام به هلاکت رسید.این سرکرده و فرمانده نظامی الجزایری گروه تروریستی جند الشام فیصل عقله (ابو شعیب) نام دارد و ملقب به ابو حسین الجزایری است.گزارش شده است که وی از زندان رومیه در لبنان فرار کرد تا عملیات بزرگ قلعه الحصن را به راه بیاندازد.


مطالب پیشنهادی