در حال بارگزاری....
دانلود

حمایت از تولید داخلی باتری خودرو

مصاحبه آقای مهندس فضیلتی عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان باتری کشور با خبرگزاری 20:30 شبکه دو سیما در رابطه با حمایت از تولید داخلی باتری خودرو