در حال بارگزاری....
دانلود

فرشید خلیلی با نام بارون .بسیارزیبا تقدیم به همه عاشقان

کاش می شد تو این بارون
چشمامم می بستم
احساس می کردم کنارتو نشستم
دستهاتوحی می بوسیدم موهات شونه می کشیدم
غرورمون جدا مون کرد
بری تو رو نبینم
عزیزم دارم میمیرم