در حال بارگزاری....
دانلود

ایمنی لیفتراک (نقص فنی)

در این انیمیشن آموزشی خطرات ناشی از نقص فنی لیفتراک به خصوص خرابی لاستیک لیفتراک مورد بررسی قرار می گیرد.

www.etire.ir