در حال بارگزاری....
دانلود

تهدید کاهش قیمت نفت را به فرصت تبدیل کنیم

رادیو جوان - 17 اسفند 93- 08:30| وزیر امور اقتصادی و دارایی می گوید: تهدید کاهش قیمت نفت را به فرصت برای اقتصاد ایران و کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت استفاده کنیم.