در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش زبان عربی (آموزش اعداد با لهجه لبنانی)

آموزش زبان عربی (آموزش اعداد با لهجه لبنانی)
دوستان محترم توجه داشته باشند زبان تدریس انگلیسی است اما انگلیسی اش ساده است،اگر آشنایی ندارید باز هم نگاه کنید چون گوش دادن به لهجه ی لبنانی اش خالی از لطف نیست، برای کسب اطلاعات بیشتر و یادگیری زبان عربی و انگلیسی با سایت اموزش زبان های خارجی مصطفوی آنلاین با ادرس
www.mostafavionline.ir
مراجعه فرمایید
موفق باشید