در حال بارگزاری....
دانلود

گریه های حاج قاسم سلیمانی مرد مخلص خدا در فراق دوستانش!

مقام معظم رهبری: خود شما که قاسم سلیمانی باشید در نظر ما شهید زنده هستید.