در حال بارگزاری....
دانلود

جنگ قبیله ها - روز آماده سازی

در این ویدیو نحوه آماده سازی پایگاه نظامی برای حمله توضیح داده شده است. برای توضیحات فارسی میتوانید به وبلاگ قبیله ققنوس پارسی مراجعه کنید.