در حال بارگزاری....
دانلود

ممد نبودی ببینی ...

تولید دانش آموز شیخ علیزاده کلاس سوم راهنمایی تربیت صالحین تهران با آموزشو نظارت مهندس رضایی در کلاسهای رایانه -هرشخص حقیقی و حقوقی جهت استفاده ، شرعا و قانونا حق دخل و تصرف در آن را ندارد-منوط به کسب اجازه از مجتمع تربیت صالحین( ۴۴۲۱۱۸۴۷)،تولید کننده یا مدرس دوره رضایی( ۰۹۱۹۱۰۰۴۹۷۹)