در حال بارگزاری....
دانلود

خدایا اگه لوازم آرایش تحریم میشد چی میشد...

آرایش نجات دهنده !!!
شوهر خودشم دیگه نمیشماسدش البته اگه آب قطع باشه و طرق مقابل حوس نکنه ببردش زیر بارون قدم زدن چون تو راه بازگشت زنشو با زامبی اشتبا میگیره و فاتــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــه !!!