در حال بارگزاری....
دانلود

پیامبر میفرماید قرآن با اهلبیت،وهابیها میگن نه،فقط قرآن

پاسخ به شبهات شبکه وهابی کلمه از سوی شبکه ولایت (برنامه کلمه طیبه-استاد ابوالقاسمی) www.velayattv.com
شیعه- سنی- شبکه ولایت – شبکه کلمه – نقد وهابیت- جالب - دیدنی - مهم – شبهه - وهابیت - دروغ