در حال بارگزاری....
دانلود

اسکرابر برقی- کف شور صنعتی- زمین شور کابلی

اسکرابر برقی، کف شور صنعتی است که برای نظافت صنعتی اماکن عمومی و شستن زمین به روش صنعتی کاربرد دارد. از این زمین شور کابلی برای تمیز کردن سالن ادارات و کفشور کردن سنگ کردن سرامیک استفاده میشود. 02187184 شرکت توسعه صنعتی و بازرگانی ابراهیم www.ebrahimco.co