در حال بارگزاری....
دانلود

تنگه رغز | ماموریت ممکن ارسباران

در تنگه رغز آب و سنگ در برخوردی هزاران ساله انواع جلوه های زیبای معماری طبیعت را ایجاد کرده اند، هر آبشار یا آبگیر با دیگری متفاوت است و هرکدام زیبایی خاصی دارد. دیوارهای بزرگ و عظیم رغز در طول مسیر گاه سر به هم آورده اند و یک غار را تداعی می کنند و گاه از هم فاصله می گیرند.

شماره تماس: 22222032 - 88800055
www.arasbaran.org

تهیه و تنظیم کننده: سارا محمدی فتح