در حال بارگزاری....
دانلود

فرود هواپیمای A380 در شرایط وزش باد(سنگاپور)

برای ما جالب بود که ببینم این هواپیما قبل از فرود در فرودگاه و در هنگام نشستن چه مراحلی را پشت سر می گذارد.
ادامه در ینی پی سی:
www.yenipc.ir