در حال بارگزاری....

مبارزه نیروهای امنیتی عراق در خیابان های الانبار

بیرون راندن داعش از استان الانبار (قسمت زیادی از این استان در تصرف اشغالگران داعش هست)