در حال بارگزاری....
دانلود

حومه حماه - هلاکت فرماندهان گروهک تروریستی جندالله

النصره هرچه در حماه رشته کرده بود در یک هفته اخیر پنبه شده چرا که کنترل حاشیه شمالی حماه یعنی شهرها و روستاهای منطقه مانند ارزه، خطاب، بلحسین و مداجن یکی پس از دیگری به تصرف نیروهای ارتش سوریه در امده در حالیکه این گروه دو هفته پیش با فراخوان بیش از 3000 نیروی نظامی و تدارکات نظامی کامل با آغاز رسمی عملیات "بدر کبری شام"، درصدد بود فرودگاه نظامی حماه را به تصرف دراورد (شتر در خواب بیند پنبه دانه)