در حال بارگزاری....
دانلود

پاسخ به شبهه ای پیرامون "دشمنی معاویه با حضرت علی"

شبهه کارشناس وهابی این است که "معاویه هیچ گاه با حضرت علی(علیه السلام) دشمنی نداشته و هیچ گاه دستور به لعن و دشنام به حضرت علی نداده است" که با پاسخ خوب کارشناس شیعه این شبهه برطرف میشه.