در حال بارگزاری....
دانلود

صداسازی و تقلید صدای جالب خنده دار فرزان و حسن ریوندی

آقای فرزان از پیشکسوت ها و قدیمی های عرصه ی صداسازی است که چند روز پیش ، در دفتر کارم میزبان این عزیز بودم

ایشون افتخار دادن و چند آیتم رو اجرا کردند .
www.hasanreyvandi.com