در حال بارگزاری....
دانلود

ترکیه خواستار ادامه روابط دیپلماتیک با روسیه شد