در حال بارگزاری....
دانلود

آهنگ ترکی قشقایی(بهزادپور:ساللانور)

برای داداش وحید گلم!و همه ی دوستان ترک زبان(مخصوصا قشقایی)♡