در حال بارگزاری....
دانلود

کشیدن نقاشی زیبا توسط دوست عزیز آذربایجانی(باکو)

این نقاشی من رو یک دوست باکویی میشکه...
خیلی زیبا میکشه..
نگاه کنید نظر دهید