در حال بارگزاری....
دانلود

به فرزندی گرفتن گربه وحشی توسط یک گربه خانگی

محیط زیست و حفظ حیات وحش روسیه سیبری یک عدد توله گربه وحشی را یافتند که مادر خود را از دست داده یا گم کرده است . این گربه وحشی توسط یک گربه خانگی در باغ وحش پذیرفته و تیمار مراقبت و آموزش داده می شود. البته جسه این فرزند کمی از مادر بزرگتر است ولی گربه خانگی مادرانه او را تمیز می کند و ..