در حال بارگزاری....

شایعه تجاوز و مجازات 99 ضربه شلاق برای امید زندگانی و واکنش او به این شایعات