در حال بارگزاری....
دانلود

رکورد پارک دوبل شکسته شد

در حالی که همین چند ماه پیش، رکورد پارک دوبل در تنگ ترین فضا توسط یک راننده چینی شکسته شده بود، این بار در اروپا و با پشتیبانی فیات، این رکورد با نیم سانتی متر جابجایی، شکسته شد.

«پدال» با انتشار فیلم و عکس هایی از این رکوردشکنی، افزود: این رکوردزنی توسط یک راننده حرفه ای به نام آلیستر موفات (Alistair Moffatt) و با یک فیات 500C مدل 1.2 Cult انجام شد.