در حال بارگزاری....
دانلود

حمله آزمایشی به لیدر در کلش آف کلنز

حمله آزمایشی با نرم افزار xmodgame در کلش اف کلنز
این نوع حمله آزمایشی میباشد و هیچ ضرر ونفعی برای دو طرف ندارد (attacker وdefender)
توصیه میشود از این نوع خمله در وار استفاده نکنید (تجربه شخصی خودم)
استفاده از این نراقزار باعث بن شدن شما نمیشود
برای استفاده از نرافزار گوشی شما باید روت باشد
اطلاعات بیشتر

http://iraniankings.org/post/21/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%87%DA%A9-