در حال بارگزاری....
دانلود

مبارزه شجاعانه با یک سرطان نادر

مری براودر از ژانویه سال گذشته مبتلا به سرطان لنفومی هوچکین است. هوچکین یک سرطان نادر است که در سیستم لنفوم ها ایجاد می شود.
مری شجاع هرگز به سرطان اجازه نداد او را از انجام کارهایی که دوست دارد بازدارد.


مطالب پیشنهادی