در حال بارگزاری....
دانلود

کمیته برجام بانکی در بانک مرکزی

شبکه یک- 3 مهر 94- 21:00| رئیس بانک مرکزی دستور فعالیت این کمیته را در بانک مرکزی صادر کرد.