در حال بارگزاری....
دانلود

بازار سیرجان در شب عید

بازار قدیمی سیرجان محل سنتی تهیه مایحتاج روازانه مردم است که همه روزه و خصوصا شب عید هر سال جمعیت زیادی از مردم را به خود می بیند.
به محض ورود به این بازار قدیمی، بوی داروهای عطاری به مشام می رسدکه دلیلش وجود عطاری های زیاد در این بازار می باشد. اکثر مغازه های «بازار سیرجان» را عطاری ها و شیرینی فروشی ها تشکیل می دهند.
www.sirna.ir