در حال بارگزاری....
دانلود

معین فراز: اهنگ مگه با علی کار نداری ( بی نظیره)

اهنگ در دستگاه همایون- مایه شوشتری- الهام از اهنگ نامه رسان-
اواز: معین فراز
نوازنده رضا رعوفی اجرای بداهه
صدا بردار : استودیو رضا رعوفی کرج
سال ۱۳۸۴