در حال بارگزاری....
دانلود

حوادث جذاب و دیدنی از قطار ها

حوادث جذاب و دیدنی از قطار ها
حوادث بسیار جذاب و دیدنی از خارج شدن قطار ها و مترو ها از ریل و چپ شدن آن ها و آسیب دیدن مسافر ها
حوادث بسیار ناگوار از برخورد قطار ها با اتومبیل ها و به خصوص با کامیون ها و نابود شدن کامیون ها
دیدن صحنه های جذاب و دیدنی از حوادث جاده ای و ریلی قطار ها


6 شهریور 98
مطالب پیشنهادی